Character IDs

From Spiral Framework
Jump to navigation Jump to search

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Hmmm...
DR1 Exclusive
This information is only relevant to Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Danganronpa 2: Goodbye Despair

Hmmm...
DR2 Exclusive
This information is only relevant to Danganronpa 2: Goodbye Despair

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

Hmmm...
UDG Exclusive
This information is only relevant to Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

Danganronpa V3: Killing Harmony

Hmmm...
V3 Exclusive
This information is only relevant to Danganronpa V3: Killing Harmony
Character IDs
ID Name Notes
000 Shuichi Saihara
001 Kaito Momota
002 Ryoma Hoshi
003 Rantaro Amami
004 Gonta Gokuhara
005 Kokichi Oma
006 Korekiyo Shinguji
007 K1-B0
008 Kirumi Tojo
009 Himiko Yumeno
010 Maki Harukawa
011 Tenko Chabashira
012 Tsumugi Shirogane
013 Angie Yonaga
014 Miu Iruma
015 Kaede Akamatsu